بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

  • دهنوی، محمدعلی [1] دانشگاه‌ جامع امام حسین(ع)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

ذ

ر

  • رضایی، علی [1] دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل

ز

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

ک

گ

م

ن

ه