نویسنده = موسوی، فاطمه
تعداد مقالات: 4
1. تاریخچه ماموریت های علمی اکتشافی گیاهی: اهداف و فناوری ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

فاطمه موسوی


2. تاثیر میکروگراویتی القایی بر رشد و رویش لوله گرده لیلیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

فاطمه موسوی


4. گیاهان و درک جاذبه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 37-42

فاطمه موسوی