نویسنده = شادروان، محسن
1. معرفی انواع سیستم‌های کنترل بردار رانش در پرنده‌های مافوق صوت

دوره 2، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 17-26

مصطفی محمودی؛ محسن شادروان؛ محمود کاشانی


شماره‌های پیشین نشریه