نویسنده = قطب سیفی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. کاربست رویکرد مهندسی همزمان در پروژه‌های فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

محمد قطب سیفی


2. کاربست رویکرد مهندسی هم‌زمان در پروژه‌های فضایی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 11-22

محمد قطب سیفی