نویسنده = قربانیان، کاوه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت لولة موج ضربه‌ای انعکاسی جهت مطالعة تجربی سینتیک احتراق

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 31-38

ایمان بهمن جهرمی؛ کاوه قربانیان


شماره‌های پیشین نشریه