اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

 

این نشریه از قوانین کُپ (Cope) تبعیت می‌نماید.

این نشریه به منظور رعایت حق کپی رایت و نیز جلوگیری از سرقت ادبی، تمام مقالات ارسالی را با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب موجود بررسی می نماید. 

 

از کلیه افراد فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) داوران گرامی و نویسندگان محترم انتظار می رود نسبت به اصول اخلاقی نشریه پایبند باشند. عدم رعایت این اصول موجب عدم همکاری با هر یک از افراد نامبرده می‌شود.

  • اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران ، ویراستار و ناشر امانتدار می بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.
  • تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.
  • مسئولیت صحت مطالب مقاله بر عهده نویسند(گان) است و نویسندگان مسئول نوشته‌‌ها، نتایج و نظرات خود هستند.
  • مقاله یا بخش‌­هایی از آن نباید تاکنون در نشریات علمی دیگر (داخلی یا خارجی) چاپ شده باشد و نویسنده(گان)متعهد شوند که تا اخذ پاسخ نهایی از دفتر نشریه، آن را برای سایر نشریات داخلی و خارجی ارسال ننمایند.
  • مقاله ای که برای چاپ در نشریه پذیرفته می‌­شود بعد از مراحل ویرایش به منظور تصحیح، همراه با فایل تمپلت (نمونه) مقاله چاپی و همچنین فرم تعهد مبنی بر عدم چاپ قبلی مقاله در نشریه دیگر، برای نویسنده عهده‌­دار مکاتبات ارسال می­‌شود. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در نشریه توسط وی انجام می‌شود و پس از آن هیچ ادعایی قابل پذیرش نخواهد بود.
  • نویسنده(گان) متعهد می‌شوند که کل یا بخشی از مقاله بدون ذکر منبع از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.
  • همه نویسندگان باید موافقتنامه شرکت کنندگان در تحقیق خود را دریافت نموده باشند. به همین منوال نیز حفظ حقوق شخصی شرکت‌کنندگان و همچنین شخصی‌سازی هویت آنها باید به دقت توسط نویسندگان در نظر گرفته شود. 
  • فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تخلیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.