سایر زمینه‌های مرتبط
پرنده هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) و بدون موتور احتراقی بررسی چالش‌ها و پارامترهای فنی

جلال کفاشان؛ نیکروز باقری

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 57-69

چکیده
  پیشرفت‌های اخیر در علم الکترونیک، کنترل، رایانه‌ و تلفیق آن‌ها با علم مکانیک و پرواز سبب توسعه خودروهای هوایی بدون‌سرنشین (پهپاد) شده‌است. آنچه در جامعه مشهود است، بیشتر ذکر مزیت و قابلیت این فناوری است و به پارامترهای فنی و چالش‌های اساسی این فناوری جدید کمتر توجه می‌شود. توانمندی این خودروها تاکنون به‌شیوه‌های مختلف بدون بیان ...  بیشتر