سازه‌/مکانیک جامدات/دینامیک جامدات/ارتعاشات/آئروالاستیسیته/...
تحلیل فرکانسی صفحات الیاف-فلز سفتی متغیر با تکیه گاه های ساده در راستای طول تحت بار حرارتی با استفاده از روش نوار محدود نیمه تحلیلی

هادی قشوچی‌برق؛ علی دهقانی؛ علی میرزائی‌کهق

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 57-68

چکیده
  امروزه در سطح دنیا با پیشرفت روز افزون تکنولوژی های ساخت و طراحی، امکان ساخت کامپوزیت های الیاف-فلز با سفتی متغیر فراهم شده است. این کامپوزیت ها باتوجه به دارا بودن مزایای همزمان فلز و کامپوزیت، در صنایع مختلف به ویژه در صنعت هوایی بسیار کاربرد دارند. به عنوان نوآوری در این پژوهش، تحلیل فرکانسی صفحات لایه ای الیاف-فلز سفتی متغیر تحت ...  بیشتر