سازه‌/مکانیک جامدات/دینامیک جامدات/ارتعاشات/آئروالاستیسیته/...
ساخت و بررسی خواص مکانیکی فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تقویت‌شده با ذرات کاربید سیلیسیم

علی علیزاده؛ محسن حیدری بنی؛ محمدرضا زحمتکش؛ مهدی عبدالهی آذغان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1403، ، صفحه 49-58

https://doi.org/10.22034/jtae.2024.8.4.5

چکیده
  در پژوهش حاضر به ساخت و بررسی خواص مکانیکی فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تقویت‌شده با ذرات کاربید سیلیسیم پرداخته شده است. فوم‌های فلزی به واسطه ساختار سلولی خود دارای ویژگی‌هایی از قبیل چگالی پایین، استحکام به وزن و جذب انرژی بالا در تنش‌های فشاری می‌باشند. در میان فلزات مختلف که به منظور فوم‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، ...  بیشتر