طراحی مفهومی ماهواره‌های مکعبی ناوبری برای تعیین موقعیت محلی کشور ایران با رویکرد ماژولار

حسن ناصح؛ صفا دهقان منشادی؛ مصطفی جعفرپناه؛ فاطمه اصدق پور؛ احمد قنبری مطلق؛ نسرین صحرانوردفرد

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 13-1

چکیده
  هدف این مقاله طراحی منظومة نانوماهواره­های مکعبی ناوبری برای تعیین موقعیت محلی کشور ایران با رویکرد استفاده از قطعات و المان‌های تجاری موجود می‌باشد. در این راستا، ماتریس طراحی نانوماهواره­های مکعبی به منظور تعیین الزامات موقعیت محلی استخراج شده است. ابتدا، با استفاده از پردازش آماری نانوماهواره­های مکعبی با مأموریت مشابه، ...  بیشتر

رویکردهای نوین توسعه فناوری حامل‌های فضایی ایالات متحده براساس برنامه ساستین

حسن ناصح

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 47-52

چکیده
  هدف اصلی از ارائة این مقاله، بررسی راهبرد و اهداف بلند مدت توسعة فناوری حامل‌های فضایی ایالات متحده آمریکا می­باشد. اخیراً، ایالات متحده برای توسعة حامل‌های فضایی خود رویکردهای نوینی را مد نظر قرار داده است. منشا اصلی این رویکردها را می­توان در ایدة برنامة ساستین که توسط نیروی دریایی ایالات متحده شکل گرفته است، جستجو کرد. هدف ...  بیشتر

روند توسعة فناوری سامانة پیشرانش در حامل‌های فضایی

حسن ناصح

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 19-29

چکیده
  هدف از ارائة این مقاله، آشنایی با فاز توسعة فناوری (مدرن­سازی یا مدیریت فناوری) در سامانه­های فضایی و بررسی روند توسعة سامانة پیشرانش سوخت مایع در حامل­های فضایی است. برای این منظور، ضمن معرفی انواع فناوری­ها در دو حوزة سامانه­های پیشرانش و حامل‌های فضایی، روند توسعة سامانه­های پیشرانش و اهداف آن نیز ارائه می­شود. در ...  بیشتر