فرود آرام از دیدگاه کنترل بهینه

سیّدحامد هاشمی مهنه

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 53-59

چکیده
  در این نوشته، نخست اکتشافات فضایی از دیدگاه تاریخی بیان و سپس مأموریت‏های مهم جاری و آینده در این حوزه به اختصار معرفی می‏شوند. همچنین، سطح نشین‏ها با تمرکز بر ماه نشین‏ها و مریخ نشین‏ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و چالش‌های فنی و مأموریت آنها مرور می‏شود. در ادامه به مسئله فرود آرام به‌عنوان یکی از ضروریات مأموریت‏های ...  بیشتر