نویسنده = ���������� ������
روند توسعه سیستم های کنترل موتورهای توربینی هواپیما

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 45-55

10.22034/jtae.2022.163674

حجت طائی؛ رضا غلامیان؛ سپیده ایتی


کنترل مداری خودگردان: رویکردی نوین در ماهواره‌های LEO

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 43-52

محمدعلی شاهی آشتیانی؛ حجت طائی؛ محمد بیانوندی