کنترل مداری خودگردان: رویکردی نوین در ماهواره‌های LEO

محمدعلی شاهی آشتیانی؛ حجت طائی؛ محمد بیانوندی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 43-52

چکیده
   امروزه، به جهت کاهش هزینه‌ها، استفاده از ماهواره‌های کوچک در مدار ‏LEO‏ مورد استقبال قرار ‏گرفته است. با افزایش ماموریت‌های سنجشی در این مدار که نیاز به ماهواره‌هایی با دقت مداری بالا دارد، ‏کنترل مداری ماهواره‌های ‏LEO‏ در کنار کنترل وضعیت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ‏تحقیقات اخیر تلاش‌کرده‌اند تا با ارائه ...  بیشتر