نویسنده = ������������������ ��������
کنترل مداری خودگردان: رویکردی نوین در ماهواره‌های LEO

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 43-52

محمدعلی شاهی آشتیانی؛ حجت طائی؛ محمد بیانوندی