نویسنده = �������� �������� ��������
تست جریان آیرودینامیک ماوراءصوت و دستاوردهای نوین مهندسی هوافضا

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-10

شاهد ملکی پور؛ محمد ابراهیمی