نویسنده = ������������ ������ ����������
اصول و مفاهیم دینامیک سیالات محاسباتی مدرن (LBM)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 11-18

شهرام قربانی فر