انتخاب مناسب تقویت‌کنندة ماکروویو برای ماهواره

مهدی عالمی رستمی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 11-15

چکیده
  ماهوارة مخابراتی یک ماهوارة مصنوعی است که سیگنال ارتباطات رادیویی را از طریق یک فرستنده تقویت و بازپخش می­کند. این ماهواره‌ها معمولاً از این قسمت­ها تشکیل شده‌اند: 1) زیر سیستم مخابراتی شامل ترنسپوندر، آنتن و سیستم سوئیچینگ، 2) موتورهایی جهت قرار دادن ماهواره در مدار دلخواه، 3) زیرسیستم پایدارساز جهت تثبیت حرکت ماهواره در مدار ...  بیشتر