نویسنده = �������� ������ ��������
کاربرد ژنراتور مگنتوهیدرودینامیک در تخلیة تنش

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-10

فتح الله امی؛ کورس نکوفر


بررسی تاکسی‌های هوایی عمودپرواز با سیستم‌های پیشرانش الکتریکی و هیبریدی

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 31-42

امیرحسین عدالت پور؛ زهیر صبوحی؛ فتح الله امی