روند اجرایی آزمون ارتعاشات زمینی (GVT) بر روی هواپیماهای پهن پیکر

مهدی صالحی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 45-54

چکیده
  آزمون ارتعاشات زمینی یکی از تست­های استاندارد سازه­ای الزامی برای هواپیماهای مسافری در آستانه تولید است. این آزمون با هدف استخراج مدل تجربی دینامیکی سازة هواپیما اجرا می­شود. فرآیند اجرای این آزمون شامل برنامه­ریزی آزمون، آماده­سازی سازه، داده­برداری و استخراج پارامترهای دینامیک سازه از داده­های تست است. در مطالعه ...  بیشتر

مروری بر روند آزمایش‌های پروازی فلاتر

مهدی صالحی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 17-30

چکیده
  فلاتر یک پدیده ناخواستة ناشی از برهم‌کنش نیروهای آیرودینامیک، الاستیک و اینرسی است. این پدیده باعث به‌وجود آمدن نوسانات ناپایدار سازه‌ای می‌شود که اغلب منجر به شکست سازه خواهد شد. اغلب هواپیماهای پرسرعت و یا الاستیک از نظر فلاتر حساسیت بالایی دارند. در این پژوهش روش‌های گسترش یافته در چند دهة اخیر در زمینة آزمایش پروازی فلاتر ...  بیشتر