نویسنده = �������������� ����������
روش‌های کاهش صدای تولیدی پهپادها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-83

10.22034/jtae.2022.316532.1215

مصطفی محمودی؛ علی مرادی


معرفی انواع سیستم‌های کنترل بردار رانش در پرنده‌های مافوق صوت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 17-26

مصطفی محمودی؛ محسن شادروان؛ محمود کاشانی


روش‌های تخمین اولیه وزن موتور توربوفن

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 35-45

مصطفی محمودی؛ علی امینایی