نویسنده = ���������� �������� ��������
تحلیل آماری بر اجکتورهای گازی تجهیزات تست ارتفاع موتورهای فضایی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 25-34

محسن حاتمی نسب؛ نعمت‌اله فولادی