تحلیل آماری بر اجکتورهای گازی تجهیزات تست ارتفاع موتورهای فضایی

محسن حاتمی نسب؛ نعمت‌اله فولادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 25-34

چکیده
  در تحقیق حاضر تحلیل آماری اجکتور مورد استفاده در 50 مورد تجهیزات تست ارتفاع در دنیا صورت گرفته است. اطلاعاتی از قبیل موقعیت اجکتور، سیال عامل، تولید سیال عامل، فشار و دمای کاری، حفاظت حرارتی و هزینه‌های ساخت و عملیاتی می‌تواند در صنایع فضایی در حال توسعه مفید واقع گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در 87% از تجهیزات، موقعیت نصب اجکتور به‌صورت ...  بیشتر