نویسنده = ���������� �������� ����������������
بررسی تاکسی‌های هوایی عمودپرواز با سیستم‌های پیشرانش الکتریکی و هیبریدی

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 31-42

امیرحسین عدالت پور؛ زهیر صبوحی؛ فتح الله امی