نویسنده = محمدعلی دهنوی
نقش تراسترها در سامانه‌های فضایی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 11-24

سجاد حسین‌زاده آلقو؛ محمدعلی دهنوی


فناوری‌ها و روش‌های نوین در تعیین نرخ سوزش پیشرانه‌های جامد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-67

محمدعلی دهنوی؛ رضا امامی