نقش تراسترها در سامانه‌های فضایی

سجاد حسین‌زاده آلقو؛ محمدعلی دهنوی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 11-24

چکیده
  فضاپیماها، مانند راکت‌ها، ماهواره‌ها و کاوشگرهای فضایی، راکت‌های کوچکی برای کنترل مانورها و زاویة دید به نام تراسترها دارند. ‌‌این تراسترها با خروج گاز از نازل خود نیرو (تراست) ایجاد می‌کنند. ‌‌کاهش مصرف پیشرانه، بهبود عملکرد، جابجایی ایمن و هزینه کم ملزومات تراسترهایی می‌باشد که برای مانور و کنترل زاویة دید ماهواره‌ها استفاده ...  بیشتر

فناوری‌ها و روش‌های نوین در تعیین نرخ سوزش پیشرانه‌های جامد

محمدعلی دهنوی؛ رضا امامی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 57-67

چکیده
  نرخ سوزش در تعیین رفتار بالستیکی و عملکردی پیشرانه‌های راکت جامد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در این مقاله تأثیر عوامل مختلفی از جمله فشار محفظه‌ی احتراق، دمای اولیه گرین پیشرانه، نسبت سوخت به اکسیدکننده، ترکیب درصد اجزای پیشرانه، اندازه ذرات اکسیدکننده، اندازه‌ی راکت موتور و اندازه‌ی گرین بر نرخ سوزش بررسی شده است. برای این بررسی، ...  بیشتر