نویسنده = ������ ���������������� ��������
بررسی پاسخ‌های سلولی و ملکولی گیاهان تحت جاذبة ناچیز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 57-65

حلیمه حسن پور؛ رقیه پور حبیبیان


بهینه سازی سیستم نوردهی برای رشد گیاه در سیستم پشتیبان حیات

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-29

حلیمه حسن پور؛ رقیه پور حبیبیان