بررسی سامانة DME/DME به عنوان پشتیبان سیستم‌های GNSS در فرودگاه‌های ایران

محسن کاظمی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی؛ سید محمد رشتیان

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 80-65

چکیده
  امروزه تمام ارگان‌ها و سازمان‌های هوانوردی جهان از جمله  ایکائو  به دنبال راه‌حل‌هایی جهت رفع بحران کمبود فضای پروازی، رشد ترافیک هوایی جهانی و فراهم کردن ایمنی پروازها هستند. نگرش کارایی محور در بحث ناوبری (PBN) که یک جهش از ناوبری مبتنی برسیستم به ناوبری مبتنی بر عملکرد است. این نگرش راه‌حلی است که می‌تواند مشکلات ناشی از ...  بیشتر