کاربست رویکرد مهندسی هم‌زمان در پروژه‌های فضایی

محمد قطب سیفی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 11-22

چکیده
  امروزه، با توجه به بازار رقابتی در صنایع فضایی جهان، بهبود مستمر کیفیت و کاهش هزینه و زمان در توسعة محصولات جدید اهمیت بسیاری یافته است. مهندسی هم‌زمان یک روش توسعة محصول است که با خلق دانش جدید، کوتاه­تر نمودن زمان توسعه، کاهش هزینه­ها و افزایش سطح کیفیت محصول، یکی از پیشرفت­های ملموس در این زمینه می‌باشد. از این رو، بررسی سیر ...  بیشتر