پیشرانش/ترمودینامیک/انتقال حرارت/سوخت و احتراق/انرژی/...
ارزیابی عملکرد یک موتور توربوجت با تحلیل اگزرژی اجزای آن

مرتضی بیاتی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 19-27

چکیده
  در این تحقیق عملکرد موتور توربوجت J85-GE21 با تحلیل اگزرژی اجزای تشکیل‌دهندة آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از روابط تعادل اگزرژی، عملکرد موتور توربوجت و اجزای آن برای بارگذاری‌های توانی مختلف در دو ارتفاع سطح دریا و 000,11 متری و در چندین سرعت پروازی بررسی شده است. بالاترین بازدة اگزرژی در سطح دریا مربوط به کمپرسور با 72/96% بوده ...  بیشتر

توسعة نرم‌افزار محاسبة بار دینامیکی وارد بر بال و دم افقی یک هواپیما با تغییر زاویة بالابر

مرتضی بیاتی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 15-22

چکیده
  در این تحقیق، نرم‌افزار شبیه‌ساز دینامیکی نمایش تغییرات زمانی ضریب بار بال و دم افقی هواپیما تدوین ‌شده است. معادلات مرتبط با بارگذاری دم، متأثر از جابجایی سطح کنترلی بالابر استخراج، با استفاده از نرم‌افزار متلب حل و در قالب یک نرم‌افزار گرافیکی ارائه شده است. با واردکردن تغییرات زمانی زوایای انحراف سطح بالابر در هر مانور پروازی ...  بیشتر