نویسنده = ���������� ���������� ������
بررسی انواع عایق‌های چندلایة منعکس‌کنندة (MLI) در مخازن کرایوژنیک

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 23-34

محمدرضا بایرامعلی پور قشلاقی؛ علی صابری مقدم؛ محمدمهدی بحری رشت آبادی