نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
بهبود عملکرد سیستم هدایت با استفاده از تراسترهای جانبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 59-69

سروش تحیری؛ ولی اله غفاری؛ حسن محمد محمد خانی