طراحی/سیستم/قابلیت اطمینان/صلاحیت پروازی/آزمایش‌های پروازی/...
بهینه‌سازی یک هواپیمای بی‌سرنشین با استفاده از منطق فازی و بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی

محمد رضا ستاینده؛ علیرضا بابایی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 29-41

چکیده
  در این تحقیق سعی شده است تا با ارائة یک روش، مشکلات مربوط به بهینه‌سازی‌های چندهدفه مقید (پیاده‌­سازی، زمان محاسبات و سادگی) تا حدودی برطرف شود. این روش که بر مبنای منطق فازی است یک مساله بهینه‌­سازی چندهدفه مقید را به یک مساله بهینه‌سازی تک هدفه نامقید تبدیل می‌­کند و به این شکل بسیاری از مشکلات ذکر شده برطرف می‌شود. جهت نشان ...  بیشتر

کنترل بهینة خطی یک وسیلة هوایی، با در نظر گرفتن مدل دینامیکی موتور پیشران و بازخورد سرعت

مصطفی ناظمی زاده؛ علیرضا بابایی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 35-44

چکیده
  در این مقاله کنترل بهینة یک وسیلة هوایی با در نظر گرفتن دینامیک جسم پرنده به همراه مدلسازی موتور پیشران هوازی و بازخورد سرعت آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ‌‌بدین منظور، ابتدا معادلات دینامیکی وسیله هوایی استخراج و مدل ریاضی موتور رانش بدست آمده است. ‌‌سپس، معادلات دینامیک غیرخطی وسیلة پرنده و معادلات موتور با یکدیگر ترکیب شده ...  بیشتر