طراحی و ساخت لولة موج ضربه‌ای انعکاسی جهت مطالعة تجربی سینتیک احتراق

ایمان بهمن جهرمی؛ کاوه قربانیان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 31-38

چکیده
  ترکیب طیف‌سنجی لیزری و لولة موج ضربه‌ای انعکاسی یکی از پرکاربردترین و مناسب‌ترین ابزارها جهت بررسی تجربی سینتیک احتراق می‌باشد. با استفاده از لوله موج ضربه‌ای، ثابت زمانی تأخیر احتراق انواع سوخت و همچنین محصولات ناشی از فرآیندهای احتراقی قابل بررسی و تحلیل می‌باشد. جهت استفاده از لولة موج ضربه‌ای در مطالعات طیف‌سنجی مربوط به ...  بیشتر