نویسنده = ������������������ ��������
طراحی و ساخت لولة موج ضربه‌ای انعکاسی جهت مطالعة تجربی سینتیک احتراق

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 31-38

ایمان بهمن جهرمی؛ کاوه قربانیان