راه‌اندازی ایستگاه کالیبراسیون دوربین‌های غیرمتریک، به منظور بکارگیری در سکوهای پرندة بدون سرنشین (پهپاد)

نیکروز مستوفی؛ مهدی حسنلو

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 45-56

چکیده
  امروزه، بکارگیری سنجنده‌های تصویربرداری غیرمتریک در سکوهای بدون سرنشین بسیار متداول شده است. ‌‌بطوریکه می‌توان این روش را جایگزینی برای نقشه‌برداری زمینی در تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس دانست. به دلیل محدودیت‌هایی مانند ماهیت سکوی پهپاد، ابعاد و وزن سکو، استفاده از سنجنده‌های اپتیکی متریک با حجم و وزن بالا امکان‌پذیر نمی‌باشد. ...  بیشتر