نویسنده = محمد رزمجوئی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات ضریب تصحیح دمش بر ضریب انتقال حرارت جابه جایی در مدل سازی عایق های حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

زهیر صبوحی؛ محمد رزمجوئی