سازگاری الکترومغناطیسی در سامانه‌های فضایی (بخش اول)

محمود تلافی نوغانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 7-22

چکیده
  سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) یکی از مباحث ویژه در علم مهندسی الکترونیک و مخابرات است و عملکرد صحیح سیستم‌ها منوط به رعایت الزامات مربوط به آن است. این موضوع در سامانه‏های فضایی اهمیت مضاعفی پیدا می‏کند. در این مقاله، بخش اول یک نوشتار دو قسمتی پیرامون مبحث سازگاری الکترومغناطیسی در سامانه‏های فضایی ارائه‌شده است. اهمیت و ضرورت ...  بیشتر