نویسنده = ���������� �������������� ����������
سازگاری الکترومغناطیسی در سامانه‌های فضایی (بخش اول)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-22

محمود تلافی نوغانی