نویسنده = ���������� ���������������������� ��������
چالش‌های سیستم‌های ناوبری اینرسی و تلفیقی در کاربرد رادار با دهانة مصنوعی

دوره 4، شماره 3، آبان 1399، صفحه 24-15

وحید چراغی محمودآبادی؛ هادی مکارم؛ مجید حاتم