توسعة پهپادهای غیرنظامی در ایران و چالش‌های پیش روی آن

حمید کاظمی؛ سمانه الهیان

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 64-45

چکیده
  سرعت بالای رشد بهره‌برداری از پهپادها، سرمایه‌گذاری‌های دولت‌ها برای توسعة زیرساخت‌های لازم برای گسترش این فناوری، تنوع کاربردها و مزایای حاصل از نتایج عملی استفاده از این فناوری در هر یک از کاربردها، بیانگر جایگاه ویژة این فناوری در آینده است. از سوی دیگر، ویژگی‌های ساختاری و حرکتی این وسایل پرنده موجب شده تا بهره‌برداری از ...  بیشتر