بررسی مروری آشکارساز VUV مبتنی بر نیمه‌هادی آلومینیم نیترید (AlN) در کاربردهای فضایی

لیلا برغمدی؛ سید حسن صدیقی؛ بیژن غفاری قمی؛ شهاب نوروزیان علم

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 55-63

چکیده
  آشکارسازی نور فرابنفش در علوم نجوم و هواشناسی به دلیل اطلاعات مفیدی که در اختیار می‌گذارد، مورد توجه قرار دارد. CCD هایی که بر پایة آشکارساز فرابنفش ساخته می‌شود، به انواع فیلترهای طول موج‌های بلندتر نیاز ندارد. در این صورت، نور فرابنفش به‌طور مستقیم آشکارسازی می‌شود و از این رو می‌توان گفت که حساسیت مؤثر این نوع CCD نسبت به نور فرابنفش ...  بیشتر