فناوری آنتن‌های شفاف و نقش ویژه آن‌ها در کاربردهای فضایی

نگین کوروسدری؛ زهرا شاطریان؛ علی کرمی هرستانی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 44-35

چکیده
  این مقاله به بررسی آنتن‌های شفاف به عنوان راه‌ حلی برای حل مشکلاتی مانند زیبایی، آیرودینامیک بودن آنتن در کاربردهای مختلف و نقش آن در کاربردهای فضایی می‌پردازد. در این مقاله، دو دستة کلی آنتن‌های شفاف بررسی شده است. در دستة اول، ساختار آنتن که در آنتن‌های متداول معمولاً از فلزات ساخته می‌شود، با استفاده از تکنولوژی فیلم نازک و ...  بیشتر