نویسنده = ���������� ������������ ��������
چالش‌های معدن‌کاوی سیارکی از دیدگاه فنی، اقتصادی و حقوقی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-13

10.22034/jtae.2021.129739

ابراهیم امیری؛ مهدی جعفری ندوشن