نویسنده = ������������ ��������
توسعة پهپادهای غیرنظامی در ایران و چالش‌های پیش روی آن

دوره 4، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 64-45

حمید کاظمی؛ سمانه الهیان