مهندسی فضائی/مکانیک مدارهای فضائی/علوم فضائی/مخابرات فضائی/...
طراحی مفهومی بادبان فضایی کاهش مدار برای ماهواره های مدار لئو

علی کثیری؛ فرهاد فانی صابری؛ روژین شکری خانقاه

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 29-43

چکیده
  هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارائة یک روند طراحی به منظور طراحی بادبان کاهش مدار برای ماهواره­‌های مستقر در مدارهای ارتفاع پایین (لئو) با در نظر گرفتن الزامات مأموریت است. در این راستا، ابتدا الزامات و ملاحظات طراحی بادبان کاهش مدار مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه، مدل‌­های اتمسفری متفاوت و روابط لازم برای طراحی اولیة بادبان ...  بیشتر