پیشرانش/ترمودینامیک/انتقال حرارت/سوخت و احتراق/انرژی/...
بررسی تأثیر رفتار رئولوژی پیشرانة ژل بر مشخصه‌های اتمیزاسیون انژکتور جریان پیچشی

علی صابری مقدم؛ فرهاد منصوری زاده؛ اسماعیل ولی زاده

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 43-56

چکیده
  پیشرانه­‌های ژل به علت برخورداری از مزایای هر دو پیشرانه­ جامد و مایع آیندة امید بخشی در کاربردهای هوافضایی دارند. پیشرانه­های ژل پیشرانه­‌های مایعی هستند که خواص رئولوژیکی آن­ها با افزودن ژل­‌کننده و برخی افزودنی‌­ها تغییر می­کند. خواص رئولوژیکی پیشرانه تأثیر زیادی بر فرآیند اتمیزاسیون آن دارد، بنابراین در این ...  بیشتر