نویسنده = ���������� ��������
مروری بر مدلسازی، پایداری و کنترل ربات‌های بال‌زن

دوره 4، شماره 3، آبان 1399، صفحه 65-76

ثریا لیثی؛ جواد پشتان