نویسنده = �������� �������� ��������
طراحی ربات پرنده بر پایة پلتفرم تلفن هوشمند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 7-15

10.22034/jtae.2022.129736

قاسم کاهه؛ نیما کریمی؛ مجید حمزه پور؛ علیرضا قادری