نویسنده = �������� ������������ ������
شبیه‌سازی عددی آئرودینامیکی – هواصوتی و ساخت یک بال شکل‌پذیر در حالت پیچش تکراری نیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22034/jtae.2023.333909.1226

رضا حربی منفرد؛ محمد طیبی؛ مسعود زارع


بال‌های شکل‌پذیر- طرحی نوین در صنعت هوایی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 66-55

رضا حربی منفرد؛ محمد طیبی رهنی؛ مسعود زارع