نویسنده = �������������� ������������
طرح باند بی‌انتها: افقی جدید در توسعة صنعت هوانوردی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 57-69

10.22034/jtae.2021.129733

پویان ایار؛ علیرضا پورفیض