نویسنده = ������ �������� ��������
بررسی اثر زمین در شکل دهی پرتو سیستم ناوبری تنظیم ارتفاع Glide Path

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 57-65

10.22034/jtae.2021.140122

زهرا داودآبادی فراهانی؛ معین احمدی؛ حامد خوش نیت