نویسنده = ������������ ����������
کاهش شیوع ویروس کرونا (کووید-19) در خطوط هوایی با بکارگیری هوش مصنوعی یادگیری تقویتی

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-10

10.22034/jtae.2022.140119

محمد صیامی عراقی؛ ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی؛ مهیار صادقی